Michelle Bach

Begreber og diagnoser som knytter sig til filmen om Michelle.

Herunder kan du undersøge de begreber og diagnoser nærmere, som bliver anvendt i filmmaterialet og i de tilhørende tekster/uddybning om Michelle Bach.

Film 1. Michelle Bach, 13 år. Diagnose: Infantil autisme

Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) er en fællesbetegnelse for alle diagnoser inden for en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Børn med ASF har almindeligvis ikke noget synligt handicap. Udviklingen er præget af kommunikations- og sprogforstyrrelser samt af stereotypier, ritualer og/eller særinteresser.

Mennesker med ASF kan samtidig have andre handicap, sygdomme eller udviklingsforstyrrelser. Det kan f.eks. være OCD, Tourettes syndrom, ADHD eller søvnforstyrrelser.

Omkring én procent af befolkningen har ASF. Forekomsten er stigende, hvilket formentlig skyldes øget opmærksomhed og viden på området, men også at mennesker med ASF ofte falder igennem samfundets voksende krav til sociale evner og hurtig omstilling.

Hvad er autismespektret?

Man bruger ordet autismespektrum, fordi ordet dækker flere former for autisme, og det udtrykkes bedst ved at tale om autisme som en spektrumtilstand.

For at barnet får stillet diagnosen, skal det have vanskeligheder inden for tre områder, som kaldes triaden:

  • Afvigelser i forestillingsevnen
  • Afvigelser i kommunikationen
  • Afvigelser i det sociale samspil

De fire diagnoser inden for autismespektret er:

  • Infantil autisme
  • Atypisk autisme
  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelse uspecificeret
  • Aspergers syndrom

De fleste børn med infantil autisme får som regel stillet diagnosen inden treårsalderen. I de fleste tilfælde har de dog vist tegn på tilstanden allerede som helt spæde. Nogle mennesker med infantil autisme har begavelsesmæssige vanskeligheder. Mennesker med infantil autisme har vanskeligheder inden for alle punkter i triaden.

Læs mere på www.autisme.dk

Hvis du vil vide mere?

Søg meget mere viden på disse hjemmesider, hvor du, foruden at finde mere specifik viden om autisme for både fagpersonale, børn og unge og deres forældre, også kan finde pædagogisk materiale til brug i skolens hverdag.

http://www.centerforautisme.dk

www.autizme.dk særligt for søskende til et barn med Autisme Spektrum Forstyrrelse

http://www.autismeforening.dk/log/divventura/A4_Hjemmesider.pdf  en oversigt over Autisme- og ADHD specifikke hjemmesider og portaler, primært foreninger og organisationer