Uddybning – Sebastian Kjærgaard

Sebastian Kjærgaard er en vellidt, men genert ung fyr, der har gået i specialklasse fra 1. til 9. klasse på Rask Mølle Skole. Ved skolestart kom han i en specialklasse, dels fordi han havde angst, dels fordi han havde svært ved at begå sig i sammenhænge med andre børn. En undersøgelse foretaget af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) viste også, at han havde sproglige vanskeligheder, og det mundede ofte ud i frustrationer for Sebastian.sebastian_lille
Sebastian har gjort store fremskridt i specialklassen og kommer af den grund i praktik i en almen klasse i 8. klasse. Der er kun tale om fagene matematik og idræt, og han fortsætter således i specialklassen i de resterende fag.

Praktikforløbet forsætter i 9. klasse i de samme fag, mens han nu følger de resterende fag i UE-klassen (udskolings specialklasse). Sebastian tager afgangseksamen i matematik og får et flot 4 tal i karakter. Sebastian går i øjeblikket på efterskole i en almen 10. klasse.

Vanskeligheder
–      har det svært ved pludselige nye elementer i undervisningen, som f.eks. ændringer i skemaet eller udflugter med klassen
–      er afhængig af en lærer, der opstiller faste rammer og har klare forventninger.
–      har sproglige vanskeligheder
–      har ofte vanskeligheder med at indgå i relationer med sine jævnaldrende. Er meget følsom og tilbageholdende.

Anbefalinger
PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) har anbefalet at
–      give ham hjælp til at planlægge sin hverdag
–      lærere møder ham med en anerkendende attitude
–      give ham tid til at løse sine udfordringer og få positive erfaringer med at udfordre sig selv
–      at han får hjælp til at skabe relationer til andre mennesker
–      at han skal støttes i at bearbejde sine positive og negative oplevelser

Citat Sebastians lærer Jørgen:

–  Sebastian styrker er lysten til at lære nyt og lysten til at tage nye udfordringer op.
–  Sebastians svagheder kommer til udtryk når der er ændringer i skoleskemaet og når der er lejrskoler, alternative uger og lign.
–  Derudover er han afhængig af relationen elev/lærer og tydelige rammer og forventninger.

Sebastian          Få mere viden          Inspiration