Inspiration

På denne side kan du finde yderligere inspiration og viden, gode råd og links til f.eks. undervisningen, omgangen og tilbud til børn og unge med særlige behov.
Er du forældre/værge kan du desuden stille spørgsmål, søge og få svar på hjemmesider, blogs og i litteratur.

God læselyst.

Litteratur

”Barnets lærende hjerne” 2012, af Aase Tromborg, Bente Støvring, Helle Kjærgård
Beskrivelse: Bogen bygger bro mellem moderne hjerneforskning, kognitions- og neuropsykologi og praktisk pædagogik.  Fokus er på børns (0-18 år) kognitive funktioner både i det almindelige og det anderledes udviklingsforløb. Institutioner og skoler skal kunne rumme og undervise alle børn. Derfor er det vigtigt, at fagpersoner får en opdateret viden om børnenes kognitive funktioner og en grundlæggende indsigt i, hvor forskellige forudsætningerne for læring er.  Bogen henvender sig til psykologer, lærere, pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og studerende på disse uddannelser, samt forældre med interesse for emnet.  Helle Kjærgård, Bente Støvring og Aase Tromborg er alle børneneuropsykologer. De har gennem mange år arbejdet med børn og unge, hvis udvikling og læring har udfordret forældre og fagfolk. I denne bog har de beskrevet deres praktiske neuropsykologiske erfaringer og sat dem i en teoretisk sammenhæng

”Specialpædagogik i skolen” 2009, af Susan Tetler
Beskrivelse: Specialpædagogik i skolen af Susan Tetler er en grundbog særligt til pædagogik- og lærerstuderende. Bogen omhandler specialpædagogik med et inkluderende pædagogisk perspektiv, et didaktisk perspektiv og et organisatorisk perspektiv.

”Forældresamarbejde om børn med særlige behov : – metoder til udvikling af samarbejdsformer” 2005 af Lene Iversholt, Svend Holm Bak, Steen Kabel
Publikationen er et arbejdshæfte, hvor læseren får præsenteret en sammenhængende og konkret metode til at udvikle forældresamarbejdet i.f.t. børn (og forældre) med særlige behov. Metoden består i at udarbejde korte skriftlige praksisbeskrivelser – sammen annalysere disse i personalegruppen – udarbejde konkrete nye mål og handlinger til det videre samarbejde med forældrene. Derudover har arbejdshæftet et konkret bud på grundsyn og værdier i forældresamarbejde.

Links og henvisninger

Læs om inklusiv pædagogik

Læs om Socialstyrelsens udgivelser og indsatsområder, herunder børn og unge med handicaps, ordblindhed m.v.

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen arbejder for skabe og opretholde kontakt mellem pårørende til mennesker med pludseligt opstået hjerneskade. Derudover arbejder vi for, at de hjerneskadede og deres pårørende får den bedst mulige sociale støtte.

Dette støttearbejde sker i samarbejde med professionelle.

Derudover arbejder Hjerneskadeforeningen med indsamling og udbredelse af oplysning om hjerneskadernes natur, de hjerneskaderamtes særlige problemer, behandlings- og genoptræningsmuligheder, hjælpemidler, samt at støtte forebyggende arbejde. 

VISO, Socialstyrelsen

VISO rådgiver borgere, kommuner, institutioner og tilbud – når der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring.

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen. VISOs rådgivning er gratis og landsdækkende. VISOs rådgivning  bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er. 

Hjernekassen, Socialstyrelsen. Inspiration, viden, værktøj om hjerneskader til kommuner

Læs om PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i Hedensted Kommune

Relevante links fra UVM og Folkeskolen

Om inklusion

www.folkeskolen.dk/emneord/undervisning/inklusion/

www.uvm.dk/i-fokus/Inklusion

Evaluering i folkeskolen for elever med særlige behov

Læs mere her om de mangfoldige børn, visitation, undervisning og meget andet

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Artikler og blogs om specialundervisningen i folkeskolen

Links særligt til forældre/værge og pårørende

Hjemmeside med en masse inspiration og nyttige links

Forældrerådgivningen

Hvad er Forældrerådgivningen?

Forældrerådgivningen er en uvildig rådgivning, der har til formål at give råd og vejledning til forældre, hvis børn har problemer i skolen. Forældrerådgivningen vejleder også parterne omkring skolen. Den daglige ledelse varetages af en koordinator i samarbejde med en styre- og følgegruppe.

Rådgivningen er oprettet af organisationen Skole og Forældre, der er landsorganisation for forældre i folkeskolen.

Sebastian          Få mere viden          Inspiration