Michelle Bach

I 2005, da Michelle Bach går i børnehaven, bliver hun henvist til børnepsyk, fordi hun har sociale vanskeligheder. Michelle får diagnosen Infantil Autisme. I børnehaveklassen starter Michelle i centerafdelingen på stjernevejskolen, der er en afdeling for normaltbegavede børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, primært autisme.
I 2. klasse, da hun savner socialt samspil med andre piger, begynder Michelle at gå i almen sfo på Uldum skole i Hedensted Kommune – og sidst i 2. klasse kommer hun i praktik i 2b i almen klassen.
(Længde 11.01 min.)

Uddybning                  Få mere viden                 Inspiration