Michelle Lassen

I 2010, da Michelle Lassen som 10-årig går i 3. klasse på Rask Mølle skole i Hedensted Kommune, har hun store sociale og faglige problemer og hun er ofte ked af det og involveret i konflikter, især på grund af nedsat hørelse på det ene øre.
Michelle bliver derfor indstillet til PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), hvor psykologen laver en udredning på hende for at undersøge baggrunden for hendes sociale vanskeligheder. Udredningen viser, at hun har sociale problemer og eksempelvis svært ved at bevare overblikket, når hun er sammen med andre. I samråd med skolens AKT-team, 3. klasses lærere, forældre og ledelsen bliver Michelle derfor flyttet til en specialklasse.
(Længde 10.00 min.)

Uddybning          Få mere at vide          Inspiration