Guide

Sådan anvender du materialet

Materialer

Under dette felt i menuen kan du finde filmene om de seks elever, Michelle B, Michelle L, Sebastian, Emma, Jacob og Emil. Eleverne er fra 8 til 15 år og har helt forskellige vanskeligheder og diagnoser.

For hver elevside finder du tre knapper nederst på siden

 • Knappen ”Uddybning” Her kan du læse en kort beskrivelse af elevens diagnose/ vanskeligheder og problemstillinger, samt beskrivelse af den aktuelle indsats og anbefalinger fra fx PPR
 • Knappen ”Få mere viden” Her kan du undersøge nogle af de begreber og diagnoser nærmere, som bliver anvendt i filmmaterialet og i de tilhørende tekster/uddybning om den enkelte elev. Til hver beskrivelse er desuden knyttet henvisninger til yderligere information og nyeste viden ved aktive links
 • Knappen ”Inspiration” Her kan du finde forslag til øvrigt litteratur, links og henvisninger til film, materialer og nyttige hjemmesider, som kan give mere viden og inspirere til det pædagogiske arbejde med elever og samarbejde med forældre og øvrige involverede parter

Baggrund

Under dette felt i menuen kan du finde mere generel baggrundstof og videndeling om

 • Specialpædagogik. En begrebsafklaring
 • Børn med særlige behov
 • Visitation. Hvad og hvordan?
 • Tilbud, tilrettelæggelse og indsatser

Anvendelse af filmmaterialet og de tilhørende tekster, uddybning/viden

Film og tekster kan med stor fordel anvendes i det daglige pædagogiske arbejde, herunder teamsamarbejde og tværgående samarbejder, til inspiration, diskussion og debat om emner som:

 • Elever med særlige behov
 • specialundervisning og læringsmiljøer
 • inklusion. Hvad/hvordan?
 • professionelle samarbejder om udvikling af praksis
 • forældre som ressourcepersoner og forældreinvolvering
 • samarbejde mellem skole og PPR

Det anbefales, at se en film ad gangen og danne sig et overblik over problemstillinger, anbefalinger og evt. diagnose, inden filmens indhold og budskaber debatteres.

Det kan være en god ide at vælge to af filmene ud og sammenholde dem, med henblik på at kunne diskutere ideer til strategier for inklusion og specialundervisningstilbud i forhold til elever med meget forskellige behov.

Pædagogiske dage

Materialet kan anvendes i forbindelse med pædagogisk dag(e), hvor skolens lærere, pædagoger og ledelse i fællesskab kan fordybe sig i et emne vedrørende specialundervisning, inklusion og elever med særlige behov.

Det vil være et relevant supplement til materialet at invitere eksterne fagfolk til debat om skolens lærings- og udviklingsmiljøer og fagfolk, som kan give yderligere viden om specifikke områder inden for feltet.

Forældresamarbejdet

Materialet vil desuden være velegnet til

 • at skabe større forståelse blandt forældre for de vilkår, der kan være forbundet med at inkludere elever med særlige behov i normalundervisningen
 • at fremme inklusion og i specialundervisningen
 • at sætte fokus på det gode og konstruktive samarbejde mellem skole og hjem
 • m.m.

Vis en eller to af filmene

 • Invitér skolens forældre til tema- og debataften
 • Hold et oplæg for skolebestyrelsen og inddrag dem i skolens visionsarbejde
 • Hold forældremøde og lad forældrene få indsigt i den del af skolens virkelighed og være med til at diskutere skolens politikker og indsatser

Særligt interesseret

Er du særligt interesseret i specialpædagogik, børn og unge med særlige behov, inklusion og specialundervisning, kan du på denne hjemmeside finde en masse links til mere information og oplysninger om organisationer, foreninger og den nyeste forskning, samt inspiration til undervisningen.

Se filmene i dit eget tempo og lad dig inspirere af andres gode arbejde. 

God fornøjelse