Baggrund

Specialpædagogik 

Begrebet inklusion er indenfor de sidste 10 år blevet et nøglebegreb i den danske social- og uddannelsespolitik og derfor også, når det handler om specialpædagogik. Politiske beslutninger på både statsligt og kommunalt niveau bygger i relation hertil på den bedst mulige tilrettelæggelse og de bedst mulige indsatser for børn med særlige behov.

Det er denne tilrettelæggelse og disse indsatser, dette materiale handler om. Brug linkene som giver dig mulighed for at gemme eller printe pdf filerne. Det er samlet en kortfattet beskrivelse af måder og veje, råd og vink om børn og unge med særlige behov.