• Emil Pedersen
  • Emma Egelind
  • Jacob Christensen
  • Michelle Bach
  • Michelle Lassen
  • Sebastian Kjærgaard
1 2 3 4 5 6

Pædagogik i skolen

www.paedagogikiskolen.dk fortæller historien om seks helt forskellige elever – Michelle B., Sebastian, Emma, Michelle L., Jakob og Emil – og deres skolegang på to skoler i Hedensted kommune. De har hver for sig særlige vanskeligheder og historier, der har betydet et anderledes skoleforløb end flertallet oplever.
I seks korte film følges eleverne i skolen og i hjemmet og formidler konkret praktisk viden om læring, trivsel, inklusion, udvikling, skole-hjemsamarbejde og handlemåder i forhold til elever med særlige behov.
Websiden indeholder desuden beskrevne eksempler og teoretisk viden om specialpædagogik og om, hvordan elever med særlige behov kan inkluderes i normalklassen. Websiden henvender sig til lærere, pædagoger, speciallærere, AKT-lærere, forældre, skolens ledelse, seminariestuderende og deres undervisere m.fl.. Et materiale, der giver målgruppen redskaber og viden til at spotte og støtte elever med særlige behov, fremme det tværfaglige samarbejde omkring eleven og derved at kvalificere indsatsen i skolen.

Tag en tur rundt på siden og bliv inspireret.

God fornøjelse