Sebastian Kjærgaard

Begreber og diagnoser som knytter sig til filmen om Sebastian.

Herunder kan du undersøge de begreber og diagnoser nærmere, som bliver anvendt i filmmaterialet og i de tilhørende tekster/uddybning om Sebastian. 

Film 3. Sebastian Kjærgaard, 9. kl. Angst. Udredning: Sproglige vanskeligheder

Angst

Begrebet angst er dækkende for lidelser, som kan være behandlingskrævende, men dækker som begreb også over det, det fleste af os kender til, nemlig at opleve angst i en given situation. At være bange for mørke, eller føle sig meget usikker på ting, man ikke kender. Angsten og usikkerheden fortager sig over tid er helt almindeligt.

Elever med angst, som kan være behandlingskrævende, og hvor en nærmere udredning vil være relevant, kan være svære at få øje på, fordi adfærden ikke nødvendigvis er særligt udadrettet. Herunder eksempler på adfærd, der kan være tegn på angst:

 • eleven deltager kun i situationer og aktiviteter,
som er normale for elevens alderstrin, hvis mor eller far er med – eller det deltager slet ikke
 • har konstant behov for forsikring om, at »der ikke sker noget«
 • humør svingninger og hysteriske anfald
 • dårlig øjenkontakt
 • meget lav tale
 • klage over mavesmerter, hovedpine eller hyperventilering
 • modvilje mod at overnatte hos andre
 • modvilje mod at gå i skole
 • vil ikke være i centrum for opmærksomhed
 • eleven deltager ofte og måske typisk ikke aktivt i undervisningen
 • eleven er ofte alene i undervisning og i pauser
 • har kun meget få venner, eller slet ingen nær ven
 • bruger overdrevent meget tid foran computeren
 • lukker sig ofte inde i sig selv
 • daglige, gentagne ritualer
 • stort forbrug af alkohol
 • eksperimenterer med stoffer

Angst kan optræde sammen med andre lidelser som ADHD, autisme, spiseforstyrrelser m.v. og kan behandles med fx kognitiv adfærdsterapi.

Som det ses i filmen med Sebastian, giver han selv udtryk for at være tryghedssøgende og pludselige skift og ændringer i dagligdagen kan give anledning til problemer for Sebastian. Han er i disse situationer afhængig af sin lærer og af at få styr på sin hverdag, rammer og forventninger.

Hvis du vil vide mere?

Angstforeningen har udarbejdet en pjece med god og nyttig information til unge, forældre, lærere og pædagoger. Her kan du læse mere om diagnoser, behandling, adfærd og links til litteratur om emnet.

http://www.angstforeningen.dk/uploads/tryksager/pjecer/born_unge_low.pdf

Sproglige vanskeligheder

Sebastian har været undersøgt af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). En undersøgelse som viste, at Sebastian også havde sproglige vanskeligheder, men at han er normalbegavet. Sebastian begynder i specialbørnehave, fordi hans ordforråd var mindre end de jævnaldrenes.

Sproglige vanskeligheder, her talesprogsvanskeligheder, ses ofte i forbindelse med mere generelle indlæringsvanskeligheder og kan med tid føre til skriftsproglige vanskeligheder, som naturligvis er problematisk i forhold til læring.

Det er vigtigt at være opmærksom på elevers evne og lyst til at tale og til at ytre sig, hvis en sproglig vanskelighed skal kunne afdækkes.

Hvis du vil vide mere?

Du kan få mere viden om forskellige former for sproglige vanskeligheder ved dette link fra Socialstyrelsen ”Viden til gavn”

http://socialstyrelsen.dk/handicap/ordblindhed