Sebastian Kjærgaard

Da Sebastian Kjærgaard er lille, starter han i en specialbørnehave, fordi hans ordforråd er mindre end hans jævnaldrende. Da han skal til at starte i skole, bliver Sebastian – blandt andet fordi han har angst og fordi han har svært ved at begå sig i sammenhænge med andre børn – undersøgt/testet af en psykolog fra PPR og en privatpraktiserende psykolog. De viser, at Sebastian har sproglige vanskeligheder, som ofte munder ud i frustrationer for Sebastian. Det bliver derfor besluttet, at han ved skolestart skal gå i en specialklasse på Rask Mølle skole i Hedensted Kommune.
Da Sebastian går i 8. klasse, bliver det besluttet at han skal starte i praktik i almenklassen i fagene matematik og idræt.
(Længde 9.22 min.)

Uddybning          Få mere viden          Inspiration