Uddybning – Michelle Lassen

13-årige Michelle Lassen går i en almen klasse på Rask Mølle Skole i Hedensted Kommune. Sådan har det ikke altid været. Tidligere havde hun store sociale og faglige problemer, og hun var ofte ked af det og involveret i konflikter, især på grund af nedsat hørelse på det ene øre.michelle_lassen_lille

I 2010 blev hun indstillet til PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), hvor psykologer foretog en test af hende. Konklusionen var her, at hun havde sociale problemer og eksempelvis svært ved at bevare overblikket, når hun var sammen med andre. Derfor blev hun flyttet til en specialklasse, der har færre elever – og kort efter blev hun opereret og fik sin hørelse tilbage.
I skolen fik hun en ugentlig time med en lærer fra specialklassen, Lene Bach, som hun kunne vende skoledagens op- og nedture og læse lektier med. Læreren medbragte input fra hendes andre undervisere, ligesom Michelle Lassen selv havde noter med om sine fremskridt og problemer.  De løbende samtaler og den øgede opmærksomhed i klassen betød, at hun begyndte at klare sig bedre både fagligt og socialt, så godt at hun i 2012 kunne komme i praktik i en almindelig skoleklasse.
Inklusionen skete i små skridt, på den måde at hun startede med kun at have dansk, engelsk og billedkunst i den almene klasse. Fra marts 2013 har Michelle været tilknyttet en almen femteklasse på fuld tid, og ifølge hendes lærere har årene i specialklassen gavnet hende meget. Hun har i dag sluppet kontakten til sin speciallærer.

Vanskeligheder
–      har haft sociale vanskeligheder
–      er ofte endt i konflikter med veninder
–      har haft en tendens til at tage ejerskab over sine veninder

Anbefalinger
PPR anbefalede lærerne på Rask Mølle Skole, at Michelle
–      blev guidet op til og under sociale sammenhænge. Det indebar f.eks., at læreren op til et frikvarter skulle tage fat i Michelle Lassen og snakke med hende om, hvem hun skulle lege med, og hvor de skulle lege.

I specialklassen valgte man desuden at
–      stille hende lettere opgaver for at opbygge hendes selvværd
–      lære hende at sige ”pyt” til små problemer i skolen
–      holde et ugentligt evalueringsmøde, hvor Michelle og en lærer fra specialklassen kunne drøfte de udfordringer og fremskridt, hun havde haft i løbet af ugen

Citater lærer Lene Bach:

–   Da Michelle starter hos os efter afslutning af 3. klasse ser vi en pige, der er meget presset. Hun har det svært fagligt, der opstår mange problemer omkring hende.
–   Problemer i frikvarterene udløser ofte gråd og klynk fra Michelle, når vi efterfølgende snakker om problemerne. Det var svært for hende at se egen andel i konflikten.
–  Hun bliver ved med at hænge fast i konflikten frem for at komme videre.
–   Vi ser det nødvendigt at tage presset af hendes skuldre. Vi sørger for, at hun får noget materiale, der er afpasset hendes niveau. Det tager hurtigt lidt af presset fra hende. Ligeledes skal hun nu kun forholde sig til en klasse med ca. 10 elever. Michelle bliver accepteret i flokken, så vi ser, at hun langsomt bliver mere glad og får mere selvværd.
–   Michelle kunne ofte få gjort små problemer til store og i de situationer, var det vores opgave at hjælpe med at løse problemerne og snakke med hende om, hvad og hvordan hun kunne gøre en anden gang. Vi arbejdede også på, at hun nogle gange skulle sige ”pyt” til nogle af problemerne og evt. selv prøve at løse nogle af dem.
–   Gennem tiden i specialklassen ser vi efterhånden Michelle som en glad pige, der har et godt forhold til kammerater og lærere. Med tiden bliver hun bedre og bedre til selv i nogle situationer at løse eventuelle problemer med de involverede.
–   I forhold til det faglige har Michelle fået meget gåpåmod og er pligtopfyldende i forhold til sit skolearbejde. Hun er med tiden begyndt at udvise meget initiativ i forhold til læring. Hun vil gerne forstå de ting, som også er udfordringer for hende. Hun forsøger først selv at løse opgaven, men tager initiativ til at søge hjælp, hvis der er noget, hun ikke forstår. Det er en stor fordel for hende, at forældrene er gode til at bakke op omkring lektielæsningen. Hun møder altid velforberedt i skole med styr på lektier og de nødvendig ting til fagene.
–   En gang om ugen mødes Michelle og jeg. Michelle har fået et lille hæfte, hvor hun kan skrive stikord over ting der er sket i ugens løb. Når vi mødes får vi en kop te og laver en fælles dagsorden. Hun har måske skrevet nogle ting i sit hæfte og vi får de ting på listen. Jeg har også nogle ting til dagordenen. Hun nyder at fortælle om, hvad hun har oplevet både hjemme, i fritiden og i skolen. Hun vil gerne fortælle om de ting, der er gået godt og det har hun mulighed for til møderne. Hun fortæller også om de ting der har været vanskelige, som små konflikter i eks. gruppearbejde eller andet. Vi taler om, hvordan det er blevet løst. Hun er stolt, når hun kan fortælle, at de selv har løst det eller hun har nogle gange sagt ”pyt”.
–   I marts 2013 besluttes det, at Michelle har vist, at hun magter at deltage i alle fag på lige fod med de øvrige elever i 5.B. og den ugentlige samtale med lærer Lene Bach ophører og hun har derfor ikke mere tilknytning til specialafdelingen.

Michelle Lassen          Få mere viden          Inspiration