Uddybning – Jacob Christensen

Jacob er en glad og imødekommende dreng. Han er altid meget velklædt, smilende og høflig.  Helhedsindtrykket af Jacob er positivt. Hans tilgang til såvel voksne, som klassekammerater eller andre jævnaldrende, er overvejende positiv.jacob-lille

Jacob leger generelt med alle, er god til fri leg, og han tager gerne initiativ. De andre børn vil gerne lege / være sammen med Jacob. Han har i perioder haft svært ved ikke at drive” slås lege” for vidt, det har været svært for Jacob at finde ud af, hvornår det var rigtigt at trække sig. Det har af og til givet anledning til større eller mindre konflikter, som altid forsøges løst lige efter frikvarterets afslutning. Af og til har Jacob haft svært ved at vurdere sin egen rolle / andel i konflikten, og været tilbøjelig til at give andre skylden. Dette er pt. aftaget.

Jacob lider af en muskelsvindssygdom, som han bl.a. er blevet opereret i begge fødder for. På skolen har vi netop modtaget en kørestol til Jacob, som kan anvendes på dage, hvor han er meget træt.

Fagligt har Jacob det bedst med matematik. Enkle, meget konkrete og gerne genkendelige opgaver løses med rimelig sikkerhed. Støder han på en opgave, han ikke kan finde ud af går han ofte i stå, spørger ikke om hjælp, men kan sidde og falde i staver med ingenting. Det hjælper tit Jacob, at der aftales, hvor meget han skal nå at lave på en side. Det fastholder hans koncentration.

Jacob er ikke aldersvarende i matematik.

I dansk har Jacob svært ved at huske og genkende bogstaverne, han bliver let i tvivl, glemmer bogstavets navn / lyd. Han kan bedst alfabetet efter en remse eller fast mønster.

Ved lege i dansk eller matematik deltager Jacob gerne med succes, og det bliver lettere for ham at huske et bogstav, hvis han fx fysisk har fundet det, og derefter skal sige bogstavet højt. I arbejdsbøgerne sker der ofte det samme som i matematik; han går i stå og falder i staver når opgaven ikke kan løses.
Lærerne oplever, at opgaver som har lighed med andre opgaver, som Jacob har haft mange gange, pludselig slet ikke kan løses. Jacob kan ganske enkelt ikke huske hvordan han gør.

Læsning er svært for Jacob, fordi han ikke kan huske det han læser. Selvom hans materiale er billedstøttet, så gætter han sig frem eller forsøger at “digte” via billederne.
Jacob er for kort tid siden begyndt at læse læsebøger på Ipad, hvilket hjælper ham en del. Her kan han gå tilbage i teksten, han kan få hjælp til oplæsning, og han kan ikke komme videre til en ny bog før han har svaret rigtigt på kontrolspørgsmål. osv.. Jacob træner også sin hukommelse på Ipad via forskellige apps såsom huskespil, vendespil, labyrinter mv.

Jacob er ikke alderssvarende i dansk, og lærer bedst visuelt.

Jacob har meget brug for den faste og ensartede struktur, der er i klassen. Dagsplanen og de sjældne fravigelser fra denne giver Jacob en stor sikkerhed og tryghed i hans skole hverdag.

Jacob          Få mere viden          Inspiration           Rutiner