Jacob Christensen

Jacob Christensen er 9 år og går i IK klassen på Rask Mølle skole i Hedensted kommune. IK klassen er en specialklasse for elever med forskellige vanskeligheder såvel fagligt, socialt og trivselsmæssigt. Nogle elever har en diagnose, andre har ikke. I IK klassen bliver eleverne udredt i forhold til et fremtidigt skoletilbud, gerne til en almen klasse, hvis det er muligt – og derfor kan de kun gå i klassen i op til to år.
Jacob er normalbegavet, men har hukommelsesproblemer og lider af en muskelsvindssygdom, som han er blevet opereret for i begge fødder. Han har ofte en meget langsom tale og dvæler tit ved ordene og glemmer hvad han vil sige. Jacob er vellidt i klassen og tager selv initiativ til at lege mine sine kammerater, men han har også en tendens til at ende i konflikter med andre elever.
(Længde 3.44 min.)

Uddybning          Få mere viden                 Inspiration