Uddybning – Emil Pedersen

Emil er en dreng, som er svær at komme ind på livet af, men efterhånden som man lærer ham bedre at kende, lærer man også at tolke ham bedre. Emil har en evne til at “gå lidt i hi”; nogle dage er han meget fraværende og passiv, andre dage er han mere aktiv og snakkende.emil_lille
Emil er født med en mindre kromosomfejl, som gør indlæring mv. svær for ham. Nogle dage lever han helt i sin egen verden. Han har brug for mange gentagelser, både i faglige og sociale situationer.

Når noget optager Emil er han ivrig efter at fortælle, det kan fx være om  afgrøder fra familiens drivhus eller en campingferie. Emil er meget glad for sin familie. Andre gange har Emil meget svært ved at huske, og har ofte brug for ledetråde.

Emil har haft brug for at lære en del sociale spilleregler, for at fungere godt i leg med andre børn. I starten var han meget voldsom, og havde meget svært ved at kommunikere positivt med de andre børn. Det går en del bedre nu.

Emil har tit svært ved at udtalen af ord eller at huske dem korrekt.

Han forbedrer klart sin udtale pt.. Emil er generelt positiv overfor de voksne, og de andre børn, og han høster af at blive bedre til at indgå i sociale relationer.  Emil glemmer ofte mange daglige rutiner, og har meget brug for strukturen i klassen. Gentagelser er meget vigtige. Lærerne oplever, at Emil falder mere og mere til i klassen, og er tryg ved daglige rutiner, samt de andre elever og klassens voksne.

Det faglige er svært for Emil, og han svinger mellem, at han nogle dage yder en del og andre dage meget lidt. Emil kan let falde fra og forsvinde ind i sin egen verden, men han motiveres ofte af ros. Han er blevet bedre til at arbejde selvstændigt med konkrete og genkendelige opgaver i såvel dansk som matematik. Emil har nogenlunde styr på alfabetet og han deltager gerne i “faglige” lege, han kan motiveres af at være fysisk aktiv i en læringssituation, men på dage hvor han “ikke er mentalt til stede” er han svær at motivere.

Emil          Få mere viden          Inspiration          Rutiner