Emil Pedersen

Emil Erik Pedersen er 8 år og går i IK klassen på Rask Mølle skole i Hedensted kommune. IK klassen er en specialklasse for elever med forskellige vanskeligheder såvel fagligt, socialt og trivselsmæssigt. Nogle elever har en diagnose, andre har ikke. I IK klassen bliver eleverne udredt i forhold til et fremtidigt skoletilbud, gerne til en almen klasse, hvis det er muligt – og derfor kan de kun gå i klassen i op til to år.
Emil er født med en kromosomfejl, der betyder, at han har svært ved at tilegne sig ny viden. Han har faglige og sociale problemer og har svært ved at huske – og han har en tendens til at isolere sig. Emil glemmer ofte mange daglige rutiner, så han har meget brug for struktur i klassen og brug for gentagelser.
(Længde 4.42 min.)

Uddybning          Få mere viden          Inspiration