Jacob Christensen

Begreber og diagnoser som knytter sig til filmen om Jacob

Herunder kan du undersøge de begreber og diagnoser nærmere, som bliver anvendt i filmmaterialet og i de tilhørende tekster/uddybning om Jacob.

Film 5. Jacob Christensen. 9 år. Konklusion: Hukommelsesproblemer, som hæmmer indlæringen.

Jacob er en glad normalbegavet dreng, men er hæmmet i indlæringen pga. hukommelsesvanskeligheder. Han har et stort behov for struktur og for alternative måder at indlære på.

Muskelsvind

Ordet muskelsvind er en fællesbetegnelse for hen ved 100 forskellige neuromuskulære sygdomme, som forårsager funktionsnedsættelse og forskellige handicaps.

Jacob er opereret i begge fødder for sin sygdom og skolen har anskaffet en kørestol, som Jacob kan bruge, når han bliver for træt til selv at gå rundt.

Som skole og institution og som forældre er det muligt at aflaste og hjælpe elever med funktionsnedsættelse/handicaps med forskellige hjælpemidler, som der kan søges tilskud/bevilling til.

Hukommelsesproblemer

For elever med hukommelsesproblemer kan det være en langsommelig og svær proces at lære noget nyt, fx at lære at læse. Derfor ses der hos de fleste elever med hukommelsesproblemer samtidig generelle indlæringsvanskeligheder. Hukommelsesproblemer behøver ikke være en konsekvens af intelligensniveauet, men for mange elever med den problemstilling kan det knibe med at fastholde koncentrationen. Ofte mangler eleven redskaber til at angribe nye opgaver, som ellers minder om noget, der er set før, simpelthen fordi eleven ikke kan huske, hvad det går ud på, og hvordan man gør. Konsekvensen kan være, at eleven kører træt og måske helt opgiver at ville lære noget.

Problemet er langtidshukommelsen. Det, der læres huskes ikke til næste gang. Hos elever med opmærksomheds- og koncentrationsproblemer ses ”langsom tænkning”. Hukommelse, perception og abstraktionsevnen er dårlig og forårsager faglige problemer.

Det kan, som i Jacobs tilfælde, være nødvendigt at lære det samme, på samme måde, igen og igen. Selvstændigt arbejde, ved kendte rutiner, og med velkendt musik i høretelefoner kan fremme opmærksomheden og koncentrationen. Og det kan understøtte indlæringen ved hyppige pauser og skift i arbejdet.

Hvis du vil vide mere?

På ”Børnehjernekassens” hjemmeside kan du finde mere information om hukommelsesproblemer. Hvordan de viser sig og tips til undervisningen.

http://www.børnehjernekassen.dk/default.asp?PageID=351