Hvordan opdager man?

Hvordan opdager man, at et barn har særlige behov? Hvad skal man være opmærksom på i skolen?

Eksempler på adfærd og symptomer hos børn, som kan have særlige behov:

  • Et særligt behov hos et barn kan vise sig ved, at barnet ikke deltager i de samme lege og/eller sociale fællesskaber som de andre børn. Ofte vil barnet i stedet ”flakke rundt”, uden tegn på at høre til nogen steder og uden ønske om eller evne til at fordybe sig og koncentrere sig om en igangværende aktivitet.
  • I timerne kan barnet have svært ved at følge med i undervisningen i et eller flere fag.
  • Barnet kan være usikker på nye tiltag i klassen eller på skolen, og kan vise utryghed ved aktiviteter væk fra klassen, ved ændring af et lokales indretning og ved eksempelvis skift af sidemand eller siddeplads.
  • Barnet kan reagere med meget kraftige følelsesmæssige udbrud og reagere groft verbalt og/eller fysisk overfor andre, både børn og voksne i klassen.
  • Usikre børn med særlige behov kan have svært ved at aflæse kammeraternes måde at reagerer på, og de kan have svært ved at opfatte, hvornår deres handlinger er for meget for de andre elever. Nogle bliver på baggrund heraf opmærksomhedskrævende i ekstrem grad, mens andre tilegner sig en meget passiv rolle, og kan blive ”et usynligt barn”, som man næsten kan glemme er der.

Symptomer og adfærd man bør være særligt opmærksom på relaterer sig ofte til elevens faglige problemer, samt ved problemer med manglende eller afvigende kontakt til andre børn og eventuelt også til de voksne, der er omkring barnet.

Undgår barnet andre børn, ændrer et barn adfærd blandt andre børn, eller bliver barnet bevidst undgået af de andre børn, kan det være udsat for dårlig trivsel. Eleven kan derved have svært ved at klare sig blandt jævnaldrende børn, barnets sprog kan udvikle sig usikkert og langsomt, hvilket kan forhale muligheden for at kunne følge med i timerne i skolen.

Ofte fungerer barnet uhensigtsmæssigt i de sociale sammenhænge, han eller hun placeres i, i undervisningen. Et barn med nedsat mulighed for tilpasning i en undervisningssammenhæng og/eller i en social sammenhæng har et særligt behov med hensyn til såvel faglig indlæring som social træning.

For enkelte børn kan det føre til diagnosticering af handicap som:

  • ADHD; Opmærksomhedsforstyrrelser
  • Tale/sprog – læse vanskeligheder
  • Autismespektrumforstyrrelser;  herunder Aspergers Syndrom
  • Generelle indlæringsvanskeligheder
  • Socio/emotionelle vanskeligheder (AKT – adfærd, kontakt og trivsel)

Derudover kan elever med særlige behov være børn med bevægehandicaps, herunder kørestolsbrugere, som kan have brug for særlige fysiske rammer i relation til trivsel og undervisning.

Udskriv pdf