Emma Egelind

Begreber og diagnoser som knytter sig til filmen om Emma.

Herunder kan du undersøge de begreber og diagnoser nærmere, som bliver anvendt i filmmaterialet og i de tilhørende tekster/uddybning om Emma.

Film 4. Emma Egelind. 13 år. Diagnose: svær afasi

Afasi

Ordet Afasi stammer fra græsk og betyder svigtende taleevne. Når man har afasi, kan det også betyde andre sproglige vanskeligheder; besvær med at forstå tale eller læse- og skrivevanskeligheder. Begrebet afasi anvendes om erhvervede sprogvanskeligheder og ikke om medfødte eller udviklingsmæssige sproglige vanskeligheder.

Emma blev sparket af en hest i hovedet og får efterfølgende konstateret svær afasi. Det betyder, at hun har ordmobiliseringsvanskeligheder (svært ved at finde de rigtige ord) og problemer med hukommelsen. Emma er efter ulykken gennem forskellig genoptræningskurser og knap et år efter ulykken, er Emma tilbage på skolebænken, men har særlige behov for støtte.

Afasi opstår som følge af en hjerneskade i det område i hjernen, hvor sproget styres. Hjerneskaden kan være kommet efter en blodprop i hjernen, en hjerneblødning, en svulst i hjernen, sygdom eller som følge af slag mod hovedet (fx fald eller vold).

Sproget styres overvejende af områder i den venstre side af hjernen. Da den venstre hjernehalvdel også styrer højre side af kroppen, er det ikke usædvanligt, at afasi ofte forekommer sammen med lammelser i højre arm og ben.

Afasi kan vise sig ved en eller flere sproglige vanskeligheder og er næsten altid ledsaget af en form for talebesvær. Afasi kan variere i sværhedsgrad, den kan være meget mild, hvor det fx er svært at få sagt lige det ord, man leder efter. Ved svær afasi, som Emma blev diagnosticeret, kan man være begrænset til meget få ord, og nogle gange kan det være, at talen næsten er uforståelig på grund af mange forkerte ord.

Ved afasi er det selve sproget, der er gået i stykker. Elever med afasi kan derfor have besvær med:

  • at finde ord
  • at danne sætninger
  • at læse
  • at stave
  • og at forstå andres tale

Afasi kan groft deles i to hovedkategorier:

  • Flydende afasi
  • Ikke-flydende afasi

Hvis du vil vide mere?

Afasi er ikke medfødt, men affødt af en skade. Der kan heldigvis gøres meget for at hjælpe og som filmen om Emma tydeligt viser, så kan viljestyrke, livsmod og den gode støtte være afgørende for behandlingseffekt og bedring.

Læs mere om afasi på Hjernesagens hjemmeside:

http://www.hjernesagen.dk/afasi

Læs meget mere om børn og unge, der får en hjerneskade på Børnehjernekassens hjemmeside:

http://www.børnehjernekassen.dk/Default.asp