Børn med særlige behov

Hvad er børn med særlige behov? 

Børn med særlige behov kan have en eller flere diagnoser, de kan være under observation og på vej til at blive diagnosticeret, eller de kan have særlige behov uden en egentlig diagnose. Særlige behov kan være af social, fagligt, fysisk og psykisk karakter.

Det kan være børn, hvis udvikling og trivsel giver anledning til bekymring. Børn fra familier med vanskeligheder og problemstillinger, som påvirker barnets trivsel, indlæring, adfærd osv. Det kan være børn med udviklingsmæssige problemer, der påvirker barnets generelle udvikling negativt på et eller flere områder, f.eks. sprogligt, socialt, motorisk og følelsesmæssigt.

Eksempler på børn, som kan have særlige behov:

  • Børn i sorg/krise
  • Børn berørt af skilsmisse
  • Tosprogede børn
  • Børn, som har svært ved at indgå i sociale relationer og danne venskaber
  • Børn med adfærdsvanskeligheder
  • Særligt begavede børn
  • Børn med fysiske handikaps eller fysiske skader
  • Børn med psykosomatiske symptomer
  • Børn fra familier med særlige vanskeligheder og problematikker
  • Børn, som har fået stillet en diagnose

Udskriv pdf